Ninjakaart

Elke deelnemer krijgt een CoderDojo Ninjakaart. Deze neem je mee naar huis en breng je elke CoderDojo-sessie mee. Hierop duiden we aan op welke CoderDojo-sessies je aanwezig was, welke bundels je afwerkte en volg je mee op welke band je hebt en wat je er mee kan.


Witte band

  • Je hebt 5 x deelgenomen aan een CoderDojo-sessie in Asse.
  • Je hebt tijdens de "show & tell" een spel laten zien.
  • Je hebt minstens 5 Scratch opdrachten met een gele ster voltooid.


=> Je krijgt een wit elastiek bandje dat je elke CoderDojo-sessie aandoet.

=> Je kunt nieuwe deelnemers een handje helpen.


Gele band

  • Je hebt een witte band behaald.
  • Je hebt minstens 2 Scratch opdrachten met een rode ster voltooid.
  • Je werkt zo zelfstandig mogelijk tijdens de CoderDojo-sessie. (De coaches zijn er uiteraard steeds om je te helpen).


=> Je krijgt een geel elastiek bandje dat je elke CoderDojo-sessie aandoet.

=> Je werkt aan een idee of project alleen of met een andere gele band.


Blauwe band

  • Je hebt een gele band behaald.
  • Je hebt minstens 2 Scratch opdrachten met een blauwe ster voltooid.
  • Je hebt tijdens de "show & tell" een project gedemonstreerd dat je zelf bedacht hebt. Hiermee laat je zien dat je inzicht hebt in code.


=> Je werkt niet enkel met scratch. Als je wil, kan je ook met de mBots, Micro:bits of Makey makey's aan de slag gaan.